På svenska

Jaari, Aini

Faktaa

Syntynyt 1948

Asui Kauniaisissa vuodesta 1979 vuoteen 2012, asuu tällä hetkellä Helsingissä.

Perhe: Aviopuoliso ja neljä tytärtä.

Opinnot ja ammatti: Valtiotieteiden tohtori (sosiaalipsykologia), psykologi ja psykoterapeutti. Hän on tehnyt töitä psykologina, yksilöpsykologina, pariterapeuttina, tutkijana, työnohjaajana sekä kouluttajana eri organisaatioissa.

Itsetuntemus keskipisteenä

Elämäntaito on keskipisteessä Aini Jaarin tunnetuimmassa teoksessa Kylliksi itselleni (2007). Kirjassa Jaari pyrkii tarjoamaan lukijalle työkaluja paremman itsetunnon ja itsetuntemuksen saavuttamiseen. Itsekunnioitus, selvät arvot sekä elämänhallinta luovat Jaarin mukaan pohjan tyydyttävään elämään. Jos kolme edellä mainittua osa-aluetta ovat kunnossa ne ehkäisevät riittämättömyyden tunteen kokemista ja uupumuksen tunnetta.

Itsetunto oli aiheena myös Jaarin väitöskirjassa, Itsetunto, elämänhallinta ja arvot. Korrelatiivinen tutkimus Morris Rosenbergin itsetuntokäsitteen taustasta suomalaisilla työikäisillä (2004). Väitöskirjassaan Jaari tutki työikäisten naisten ja miesten itsetuntoa. Jaarin asiantuntemusaluetta on erityisesti työpaikkapsykologia, ja hän on tutkinut niin yksilön käyttäytymistä työympäristössä kuin työyhteisön muodostumistakin.

Teksti: Riikka Sissala

Lähteet:

http://www.tiicon.fi/index.php?pageid=5&aid=17&lang=fi
http://www.tiicon.fi/index.php?pageid=19#8
http://www.henryorg.fi/data/dokumentit/tyonohjausrekisteri/CURRICULUM%20VITAE%20A%20Jaari.pdf

Kirjallinen tuotanto:

2007 Kylliksi itselleni
2004 Itsetunto, elämänhallinta ja arvot. Korrelatiivinen tutkimus Morris Rosenbergin itsetuntokäsitteen taustasta suomalaisilla työikäisillä [diss]

      


Kirjaudu sisään