Suomeksi

Enckell, Rabbe

Fakta

Född år 1903 i Tammela

Död år 1974 i Helsingfors

Var bosatt i Grankulla 1927-1940.

Studier och yrke: Student 1921, studier vid Helsingfors universitet och vid Marcus Collins målarskola. Akademiska bokhandeln 1924-26. Medverkande i de modernistiska tidskrifterna Ultra 1922 och Quosego 1928-29. Litteratur- och konstkritiker i Hufvudstadsbladet från 1929. Även verksam som bildkonstnär.

Rabbe Enckell, Gunnar Björling och Torger Enckell utanför restaurang Opris i Helsingfors 1928.
Rabbe Enckell, Gunnar Björling och Torger Enckell utanför restaurang Opris i Helsingfors 1928.

Författarens röst

En fågel virkar fina melodier
i vit luft.
Det glimmar blankt
och en blå tråd
hänger stum i luften -

Rabbe Enckell
ur "Landskapet med den dubbla skuggan", 1933

Bildkonstnär och författare

Rabbe Enckell har kallats den sista stora modernisten. Han var mycket produktiv och analyserade själv sina arbeten in i minsta detalj. Enckell var både bildkonstnär och författare. Han debuterade som författare år 1923 och ett år senare som bildkonstnär. Han målade periodvis under hela sitt liv. Till en början var Rabbe Enckells ordkonst inte så märkvärdig eller nyskapande, men redan från starten var den nyanserad. I de första diktsamlingarna kan stilen kännas lite stel, men den detaljrika naturen beskrivs på ett fint sätt.

Rabbe Enckells lyrik karakteriseras i sin helhet av den starka känsla som genomsyrar den. I de dramatiska dikterna och i prosan ger han utryck för splittring och antiteser. Ensamhet och främlingskap är också vanliga teman i Enckells författarskap. Sina litterära iakttagelser ställer Enckell alltid i relation till sig själv och han har från början en klar teoretisk uppfattning om sin konst. Han är en estetiker och tycker inte att modernismens formfrigörelse har som största uppgift att förnya något slitet och gammalt. I sin programförklaring skriver Enckell: "Drivkraften till att nå det högsta kan för konsten icke vara annat än det konstnärliga intresset".

På resande fot

Rabbe Enckell föddes år 1903 i Tammela och flyttade till Grankulla år 1927. Han hade två bröder, Olof och Torger. Torger blev också bildkonstnär medan Olof gjorde karriär som akademiker och författare. Mellan åren 1929 och 1965 gjorde Rabbe Enckell många resor till Frankrike och Italien. Där fick han inspiration till sina målningar och han hade utställningar förutom i Finland också i Sverige, Ryssland, Italien och Tyskland. Hans bana som bildkonstnär blev lika hyllad som hans författarskap. Bl.a. blev han utländsk ledamot av Kungliga akademin för de fria konsterna i Sverige.

Tre äktenskap och två skilsmässor

Rabbe Enckell ingick äktenskap tre gånger. Första gången var det med Heidi Runeberg som han stod vid altaret. Efter att de skilt sig kom hon att gifta om sig med författaren Oscar Parland. Andra gången gifte sig Rabbe Enckell med Alice Kaira och sitt tredje äktenskap ingick han med Aina Eriksson. Enckells döttrar Birgitta och Pamela blev också bildkonstnärer.

Text: Alexandra Berg
Foto: Svenska litteratursällskapet

Källor:
Bondsdorf, Bengt von: "Grankullakonstnärer" i Aktiebolaget som blev stad. Grankulla 80 år. Grankulla 1986
Finlands svenska litteraturhistoria II, uppslagsdelen, Helsingfors 2000
Warburton, Thomas: Åttio år finlandssvensk litteratur. Jakobstad 1984
http://www.kirjasto.sci.fi/renckell.htm 12.7.2006

Verk skrivna av Rabbe Enckell:

1923 Dikter
1925 Flöjtblåsarlycka. Dikter
1929 Tillblivelse [prosa]
1930 Ljusdunkel [prosa]
1931 Ett porträtt [prosa]
1931 Vårens cistern [lyrik]
1933 Landskapet med den dubbla skuggan [lyrik och prosa]
1934 Modern finlandssvensk lyrik. I urval och med inledning
1935 Tonbrädet [lyrik]
1936 20 år ung dikt (red. tills. med Elmer Diktonius
1937 Herrar till natt och dag. Noveller
1937 Björling. Urval. (red.)
1938 Orfeus och Eurydike [lyriskt drama]
1939 Iokasta [lyriskt drama]
1942 Lutad över brunnen [lyrik]
1946 Andedräkt av koppar [lyrik]
1949 Agamemnon [lyriskt drama]
1950 Relation i det personliga [essäer]
1950 Sett och återbördat [lyrik]
1952 Hekuba [lyriskt drama]
1953 Skuggors lysen [lyrik]
1953 Traktat [aforismer]
1954 Mordet på Kiron [lyriskt drama]
1957 Strån över backen [lyrik]
1957 Dikter i urval
1958 Landskapet med den dubbla skuggan. Ungdomsprosa 1928-1937
1959 Alkman [lyriskt drama]
1959 Kärnor av ögonblick [lyrik]
1961 Essay om livets framfart
1962 Kalender i fragment [lyrik]
1965 det är dags [lyrik]
1966 Och sanning? [prosa]
1966 Dikt [lyriska dramer]
1968 Tapetdörren [prosa]
1971 Dikter 1923-1937
1971 Resonören med fågelfoten [lyrik och prosa]
1974 Flyende spegel [lyrik]


Logga in