Suomeksi

Hemmer, Jarl

Fakta

Född år 1893 i Vasa

Död år 1944 i Borgå

Flyttade till Grankulla år 1918 och var bosatt där ett år.

Studier och yrke: Student 1912. Fil.kand 1917. Översättare av framförallt rysk skönlitteratur, bl.a. Tjechov. Sekreterare i Finlands svenska författarförening 1920-24. Fri författare.

Hjalmar Procopé, Runar Schildt, Jarl Hemmer och Henry Rein hos Holger Schildt på Kungsholmen i Pellinge 1922. Bild ur SLS arkiv.
Hjalmar Procopé, Runar Schildt, Jarl Hemmer och Henry Rein hos Holger Schildt på Kungsholmen i Pellinge 1922. Bild ur SLS arkiv.

Författarens röst

Tveka ej

Du är tagen av livet i famn, du är såld
av dunklet och döden åt livet allena,
det enda du leva kan och det ena. -
Så tveka ej mer - ge dig livet i våld!
Bliv ej dödsjön, som somnar i vågornas rad,
nej, bliv som en virvlande vit kaskad,
som stiger av skratt och av tårar i vimmel
och brytes av sol under skyar och himmel!

Väl faller det kväll av tidens tvång.
En regnbåges prakt var sällan lång.
Men slocknar den snart, var den s k ö n en gång.

Jarl Hemmer
ur "Rösterna", 1914

En ohämmad romantiker

Jarl Hemmer debuterade som författare år 1914. Han var en ohämmad romantiker och lyriken blev hans genre, även om han också skrev noveller och romaner. I Hemmers diktning hittar man känslosprång från lysande lätthet till bedrövad sorg. Han delar upp skapelsen i himmel och avgrund, en tanke som han inte släpper under hela sin författarkarriär. Hemmers tidiga kärleksdikter utmärker sig genom den veka och ljusa tonen och det soliga känsloläget. Sitt stora genombrott gjorde Hemmer ändå först år 1919 med diktsamlingen Över dunklet, där det finns en större mognad än tidigare. Som person var han en bohemisk och svårtröstad poet.

Några lyckliga år

Jarl Hemmer växte upp i Vasa på säkert avstånd till det skeptiska och ängsliga klimat som rådde i huvudstadsregionen. Där kunde han obehindrat utvecklas till en romantiker. Hans ungdomsår skuggades ändå av en rädsla för utbrytande sjukdom. Under 1910-talet levde Jarl Hemmer lyckligt några år. Han träffade Saga Söderman som han gifte sig med, och fick sin kandidatexamen. År 1918 flyttade paret Hemmer till Grankulla för att ett år senare flytta vidare till Helsingfors och senare till Borgå.

En för tidig död

Jarl Hemmer var en känslomänniska, en vacker sådan, och flickorna vred ofta på sina huvuden när han gick förbi. Världskrigen kastade en skugga över honom och detta blandat med manodepressiva drag och alkoholmissbruk kan vara en anledning till att Jarl Hemmer år 1944 tog sitt eget liv vid skrivbordet i Borgå.

Text: Alexandra Berg
Bilder: Svenska litteratursällskapet, http://www.eckero.aland.fi/kultur/skriv/jh.htm

Källor:
Finland svenska litteraturhistoria II, uppslagsdelen, Helsingfors 2000
Warburton, Thomas: Åttio år finlandssvensk litteratur, Helsingfors 1984
Wrede, Johan: "Den traditionella poesin" i Finlands svenska litteraturhistoria II, Helsingfors 2000
http://www.vaasa.fi/Default.aspx?id=432673 17.7.2006

Verk skrivna av Jarl Hemmer:

1914 Rösterna. Dikter
1915 Fantaster [roman]
1916 Pelaren och andra dikter
1918 Ett land i kamp. Tio dikter
1918 Förvandlingar. Fyra berättelser
1919 Prins Louis Ferdinand av Preussen. En romantisk cykel [lyrik]
1919 Över dunklet. Dikter
1920 Onni Kokko. Berättelse
1921 De skymda ljusen [noveller]
1922 Rågens rike [episk dikt]
1922 Väntan. Dikter
1924 Med ödet ombord. En dramatisk dikt [dramatik]
1925 Skärseld. Dikter och dokument
1926 Fattiggubbens brud. En passionshistoria [prosa]
1928 Budskap. Sex noveller
1929 Helg. Dikter
1931 En man och hans samvete. Gehenna och ljusstrålarna [roman]
1931 Lyrik i urval. 1914-1929
1934 Morgongåvan [roman]
1935 Anna Ringars. Skådespel
1936 Nordan [lyrik]
1937 Brev till vänner. Anteckningar, essäer, minnesord
1939 Klockan i havet [lyrik]
1940 Du land. Femton tidsdikter


Logga in