Suomeksi

Jaari, Aini

Fakta

Född 1948

Bodde i Grankulla från 1979 till 2012. Bor för tillfället i Helsingfors.

Studier och yrke: Politices doktor i socialpsykologi, psykolog, psykoterapeut. Har arbetat som psykolog, individualpsykolog, relationsrådgivare, forskare, handledare och utbildare i olika organisationer.

Familj:
Make och fyra döttrar.

Självkännedom i fokus

Aini Jaari är främst känd för sin bok i livskompetens, Kylliksi itselleni (2007) i vilken hon ger råd till läsaren för hur denna bättre ska förstå sig själv och öka sitt självförtroende. Enligt Jaari ligger självrespekt, klara värdegrunder och kontroll över livet som grund för ett tillfredställande liv. Att ha dessa aspekter under kontroll bidrar, enligt Jaari, dessutom till ett starkare skydd mot känslor av otillräcklighet eller utmattning.

Jaari har studerat självförtroendet och dess olika uttryck även i sin doktorsavhandling, Itsetunto, elämänhallinta ja arvot. Korrelatiivinen tutkimus Morris Rosenbergin itsetuntokäsitteen taustasta suomalaisilla työikäisillä (2004) där hon fokuserade sin forskning på män och kvinnor i arbetsåldern. Jaaris expertisområde är arbetsplatspsykologi och hon har specialiserat sig på frågor dels om individens beteende i arbetsplatsmiljö, dels om hur arbetsgemenskapen utformas.

Text: Riikka Sissala

Källor:


http://www.tiicon.fi/index.php?pageid=5&aid=17&lang=fi
http://www.tiicon.fi/index.php?pageid=19#8
http://www.henryorg.fi/data/dokumentit/tyonohjausrekisteri/CURRICULUM%20VITAE%20A%20Jaari.pdf

Litterär produktion:

2007 Kylliksi itselleni
2004 Itsetunto, elämänhallinta ja arvot. Korrelatiivinen tutkimus Morris Rosenbergin itsetuntokäsitteen taustasta suomalaisilla työikäisillä [diss]Logga in