Suomeksi

Mattlar, Jörgen

Fakta

Född 1966 i Grankulla

Bor i Uppsala, Sverige

Familj: Sambo Isabelle och döttrarna Tove, Molly och Irmeli.

Studier och yrke: Fil.dr från Uppsala universitet. Universitetslektor vid Uppsala universitet.

Författarens röst

stridspilotens
grumliga blick
och förlorade tro

emaljögats
stumma
pupill

Jörgen Mattlar, Någon viskar ditt namn (2010)


Den stilsäkra och avskalade lyrikern

Jörgen Mattlar debuterade som lyrikförfattare år 2004 med diktsamlingen Mot pol. Dikterna i Mot pol har beskrivits som stilsäkra, avskalade och språkmedvetna med inspiration från Gunnar Björling och Rabbe Enckell. År 2010 publicerades hans följande verk Någon viskar ditt namn, i vilken Mattlar tar sig an ämnen som hur det känns att vara barn och överges samt hur det känns att vara på sjukhus. Diktsamlingen har dessutom en stark koppling till Grankulla då både krigsinvalidsjukhuset Kauniala och Gräsavägen nämns i verket.

Akademikern

Jörgen Mattlar flyttade från Finland till Sverige som tjugoåring. Efter att han arbetat en tid på båtvarv och diverse byggen flyttade han till Uppsala för att studera finska och finsk litteraturhistoria vid Uppsala universitet. Efter ett huvudämnesbyte till nordiska språk och litteraturvetenskap utexaminerades han som filosofie magister. Efter sin magisterexamen har Mattlar fortsatt med sin akademiska karriär vid Uppsala universitet. Han har skrivit flera litteraturvetenskapliga artiklar som har publicerats i tidskriften Horisont och han har varit med om att grunda tidskriften Semafor. Mattlar doktorerade år 2008 i didaktik med avhandlingen Skolbokspropaganda? och har sedan dess arbetat som universitetslektor vid Uppsala universitet med speciellt intresse för kritisk läromedelsanalys.

Text: Riikka Sissala
Foto: Patrik Lestander

Källor:
http://www.sets.fi/Author.php?id=1085
http://www.sets.fi/Book.php?id=1284760396

Litterär produktion:

2004 Mot pol
2008 Skolbokspropaganda?: en ideologianalys av läroböcker i svenska som andraspråk (1995-2005) [diss]
2010 Någon viskar ditt namn
Logga in