Suomeksi

Mörne, Håkan

Fakta

Född 5.12.1900 i Helsingfors

Död 24.12.1961 i Mariehamn

Var bosatt i Grankulla från år 1911 tills han gick till sjöss.

Studier och yrke: Student 1921. Kemistudier vid Helsingfors universitet och i Braunschweig, Tyskland 1922-24. Redaktör vid Allas Krönika 1926-27. Sjöman. Från 1945 fruktodlare på Åland.

Författarens röst

Det var söndag.
Skonaren rullade i den mörkblå vitraggiga sjön under klar himmel. En styv bris stod från nordväst och seglen drogo fullt. Hon låg lätt i sjön som en simmande mås. Akter om tvärs blånade konturerna av Ile d'Ouessant, Kanalens sista utpost i sydväst, som engelsmän och sjöfolk kalla Ushant.
Däcket var renskrubbat. Mellan förmasten och backen fladdrade byk på ett tåg; folket hade använt sin lediga morgon till tvätt. På akterluckan hade maskinisten slagit sig ned med en bok. Han hade fått köra motorn utan avbrott under de två sista dygnen utan någon annan hjälp än en halvvuxen gosse, så nu fröjdade han sig åt den goda brisen som skänkte honom en fri söndag. Och stuerten, som dukat av i salongen, kom vaggande hjulbent med sin bricka över det lutande däcket. När kökspojken fått hand om disken ställde han sig i lä om kabyssen, torkade händerna och putsade näsan i förklädet och blickade ut över de vandrande leden av skumglittrande sjöar.

Håkan Mörne
ur "Destinerad till Jemen", 1937

Sjöman och samhällsskildrare

Håkan Mörne är en samhällsskildrare. Han gick till sjöss vid ung ålder och är i sitt författarskap främst en resenär och en utlandsrapportör. En del av hans texter hör hemma i essäistiken medan andra närmar sig socialreportaget. Han struntade i turistmålen och skildrade istället det vanliga livet, gärna i utkanten av de länder han besökte. Hans vardagliga språk gör att han träffsäkert fångar de karakteristiska dragen för orten. Det upplevelser som Håkan Mörne hade under sina resor fick också skönlitterär form. Alla gånger var det inte lyckat men han har också skrivit vad man kan kalla den bästa sjöromanen i vårt land, Destinerad till Jemen.

Havets vagabond blir fruktodlare

Håkan Mörne föddes år 1900 i Helsingfors. Hans pappa var författaren Arvid Mörne, och då fadern var föreståndare för Finns folkhögskola i Esbo bodde hela familjen där. År 1911 flyttade familjen Mörne till Grankulla och Villa Granmora som Arvid låtit bygga. Det var dock inte Grankulla som skulle bli Håkan Mörnes fasta punkt i livet. Han var en vagabond som trivdes bäst på fartygets däck. Det var då som inspirationen flödade. På äldre dagar flyttade Håkan Mörne till Åland där han blev fruktodlare.

Text: Alexandra Berg
Bilder: Svenska litteratursällskapet

Verk skrivna av Håkan Mörne:

1927 Från hamn till hamn. Anteckningar från en sjöresa.
1927 På vägar utan mål [noveller]
1929 De äventyrliga vägarna [roman]
1931 Elefantens rike och drakens [reseskildring]
1932 Ekvator. Exotiska noveller
1933 Medan mistralen blåser [roman]
1935 Vackra vilda Balkan [reseskildring]
1935 Vinga seglade till Rom. En kosterbåts äventyrliga vinterresa över Östersjön och Nordsjön. Kanalfärd genom kontinenten och kryssning i västra Medelhavet [reseskildring]
1936 Afrikansk oro. Upplevelser i Abessinien, Somaliländerna, Sudan, Egypten och Palestina [reseskildring]
1937 Destinerad till Jemen [roman]
1938 Väderbitet sagoland [reseskildring]
1940 Ärans vinter [reseskildring]
1943 Alfred, vagabonden [reseskildring]
1945 Den förtrollade ön [reseskildring]
1949 Den förgyllda fattigdomen. En resa i Centralamerika
1951 Spanskt paradis. En resa i Andalusien
1954 Havets bröd [roman]
1956 Aftonsolens länder. En resa i Portugal och Galicien
1958 Eldens källor [roman]
1959 Hemåt i natten [roman]


Logga in