Suomeksi

Påwals, Per-hakon

Fakta

Född 12.5.1928 i Helsingfors

Familj: Gift med Oili Mäkinen år 1956, fem barn

Studier: student 1947, studier vid Helsingfors universitet.

Intressen: Etymologi, släktforskning och måleri

Författarens röst

När aftonen kommer

När aftonen kommer och dagen
har slutat bullra kan man
i tystnaden mellan spegelramarna
se sin egen nacke och rygg
långsamt försvinna i skymningen
som förtätas till mörker
tills någon tänder lampan
och i vardaglig ton frågar
vad håller du på med egentligen
varför är här så mörkt?

Per-Hakon Påwals
ur "Jag sjunger för Bertrand Russell", 1976

Per-Hakon Påwals är en originell gestalt i den finlandssvenska poesin. Hans använder sig ofta av ironi som stilmedel, och gärna elak sådan. Texterna är skenbart vardagsenkla, men under ytan finns en vass gadd som inte sällan riktar sig mot borgerlig brackighet.

Bland Påwals diktsamlingar märks bland annat "Min salladsgröna älskarinna", "Jag sjunger för Bertrand Russel" och "Kråkdikter". Prosa i det lilla formatet hittar man i "Om vintern och om våren", som ger en frän bild av 1950-talets finlandssvenska studentliv. Per-Hakon Påwals har också publicerat sig med originaltext på finska, i diktsamlingen "Keskiviikko, syyskuu, syksy".

Text: Alexandra Berg och Maria Grundvall
Bild: författarens egen

Källor:
Ekberg, Henrik m.fl. (red.): Uppslagsverket Finland, del 4. Helsingfors 2006.

Verk skrivna av Per-Hakon Påwals:

1956 Glas emellan
1957 Solkatt
1960 Minnet är en vinge
1960 Snuviga gatlyktor
1962 Om vintern och om våren
1967 Min salladsgröna älskarinna
1973 En del av världsrymden
1979 Ovala rutor
1981 Keskiviikko, Syyskuu, Syksy
1981 Du vet inte att du ler
1985 Många är livets drömmar
1988 Kråkdikter


Logga in