Suomeksi

Stenwall, Åsa

Fakta

Född 20.5.1953 i Pedersöre

Familj: gift med Asger Albjerg 1980, tre barn

Utbildning och yrke: fil.kand. Assistent vid Kvinnolitt.proj. vid Uppsala universitet 78-79, Lärare vid Nordens folkhögskola på Biskops-Arnö 79-82, redaktör vid Holger Schildts förlag 83-84, lärare vid Finns folkhögskola 89-. Frilansverks. i press och radio 75-. Medlem i SLS litt.vetsk. nämnd 92-99. Verksam som forskare och kritiker.

Intressen: Att röra på sig, läsa och skriva.

Givit ut böcker både som Åsa Stenwall och Åsa Stenwall-Albjerg.

Författarens röst

Jag har begett mig på upptäcktsfärd i de senaste femton - tjugo årens manliga finlandssvenska prosa med avsikten att få en inblick i vad det ville säga att växa upp till och vara man under denna tid. Hur har män formats i en tid som undergått en så häftig modernisering som det finlänska samhället gjort under de tre senaste decennierna? Vilka konsekvenser har det haft för t.ex. relationerna mellan fäder och söner? Mellan könen? Hur finner sig männen till rätta i en värld som både förändras och pockar på en förändring? Vad vill männen med sina liv?

Åsa Stenwall
ur "Den förvirrade äventyraren", 1996

Åsa Stenwall-Albjerg har svårt för att kalla sig själv författare, hon ser sig i första hand som folkhögskolelärare. Inte desto mindre har hon kommit ut med ett flertal böcker.

I hennes tvärvetenskapliga essäer granskas den finlandssvenska litteraturen ur olika tematiska vinklar: flickors liv, pojkar och manlighet, förhållandet till hembygden. Det handlar i första hand om de finlandssvenska författarnas texter som sådana, inte om ett biografiskt perspektiv. Litteraturen, menar Stenwall-Albjerg, speglar samhället och tiden den tillkommit i.

Text: Alexandra Berg och Maria Grundvall
Foto: Asger Albjerg för Schildts förlag

Källor:
http://www.svof.fi/forfattare/stenwall.htm, 10.11.2006
http://www.edu.fi/svenska/mlm/ml/forfattaren/asa_stenwall.html, 10.11.2006
http://www.schildts.fi/forfattare/aasa_stenwall-albjerg.html, 10.11.2006

Litterär produktion:

1979 Den frivilligt ödmjuka kvinnan. En bok om Fredrika Runebergs verklighet och diktning.
1980 Hur flickor blir kloka. Om flickuppväxt i nyare finlandssvensk litteratur.
1996 Den förvirrade äventyraren. Hur pojkar blir män i nyare finlandssvensk litteratur.
2001 Portföljen i skogen. Kvinnor och modernitet i det sena 1900-talets finlandssvenska litteratur.
2006 Den omöjliga hemkomsten


Logga in