Suomeksi

Wirtanen, Atos

Fakta

Född år 1906 i Saltvik

Död år 1979 i Helsingfors

Studier och yrke: Folkskola, Hantverksskolan i Mariehamn 1916-17. Typograf i Mariehamn 1919-24, i Helsingfors 1924, 1928-36, jordbrukare 1924-25, trädgårdsarbetare 1925, arkivarbetare 1926-27, redaktör vid Arbetarbladet 1936-41, chefredaktör 1945-47, chefredaktör för Folktidningen Ny Tid 1947-53, redaktör vid Päivän Sanomat 1958, Utgivare av tidskriften Yhteisrintama-Enhetsfronten 1952, Viikon Posti 1955, frilansjournalist. Riksdagsman 1936-54, medlem av DIFF:s riksdagsgrupp 1946-54, ordförande i Socialistiska enhetspartiet 1948-55.

Författarens röst

Jag överdriver inte om jag erkänner mig ha misslyckats både som politisk journalist och filosofisk skriftställare. En två gånger avskedad redaktör - från samma tidning! - samt praktiskt taget nödgad att avgå från en finskspråkig tidning och inte ens behandlad som finlandssvensk författare i ett par volymer om 1900-talets finlandssvenska litteratur, bör med ett visst berättigande erkännas som någonting anmärkningsvärt! Men det är ju på intet sätt unikt. Och att denna ignorans väsentligt ökat min arbetsro har jag med tiden allt klarare insett.

Atos Wirtanen
ur "Politiska minnen", 1973

Politiskt engagemang

Atos Wirtanen var en författare med många talanger. Han var en fantastisk aforistiker, men skrev dessutom böcker om Nietzsche, Lenin och Strindberg. Wirtanen publicerade också en diktsamling under sin livstid. Det mesta som Wirtanen skrev hade ändå politisk anknytning och under många år arbetade han som journalist.

Judiska flyktingars rättigheter

Atos Wirtanen föddes på Åland där han gick i folkskola och utbildade sig till typograf. På 1920-talet flyttade han till Helsingfors. Wirtanen var en fritänkare, en demokratisk socialist och en kämpande humanist. I aderton år satt han i riksdagen. Han var aktiv inom fredsoppositionen och en känd antinazist. Wirtanen hamnade ofta i konflikter med andra i sin kamp för människors rättigheter, men samtidigt var han respekterad och hyllad i alla kretsar. Något som ofta glöms bort är att Atos Wirtanen var en av dem som arbetade för judiska flyktingars rätt i Finland under åren 1938-44.

Text: Alexandra Berg
Foto: www.livet.se/ord

Källor:
Finlands svenska litteraturhistoria II, Uppslagsdelen, red. Michel Ekman, Helsingfors 2000
http://www.kaapeli.fi/~nytid/v03/lundgren4503.html 14.7.2006

Verk skrivna av Atos Wirtanen:

1931 Den skapande handen [aforismer]
1935 Kaos och kristall [aforismer]
1939 Svenska folkpartiet, socialdemokratin och det föreslående valslaget
1941 Stoft och öde [aforismer]
1942 Amor fati. Dikter
1942 Ett enat Norden – morgondagens nödvändighet [essäer]
1945 Nietzsche, den otidsenliga [filosofi]
1946 Ofärd och gryning. Artiklar åren 1933-1946
1948 Atos Wirtanen skriver brev till en kamrat
1951 Framtida [aforismer]
1951 Mygg med musköt (av Musketören) [kåseri]
1951 Framåt – men hur? Tankar om arbetarrörelsens samverkan och enhet
1951 Tekniken och människan. Ett darwinistiskt-marxistiskt perspektiv [filosofi]
1959 Tekniken, människan, kulturen. Teknokratisk historietolkning [filosofi]
1962 August Strindberg. Liv och dikt [litteraturhistoria]
1963 Mot mörka makter [memoarer]
1964 Nacondan och Hagenbecks ombud [hörspel]
1965 Aforistik i urval
1970 Lenin. Elämä ja työ
1973 Politiska minnen
1984 Och så vidare? Betraktelser av en utopist i vår tid (red. Holger Lillqvist) [filosofi]


Logga in