Suomeksi

Wulff, Thomas

Fakta

Född 24.8.1953 i Helsingfors

Familj: gift med Ann-Charlott Wigelius 1985, tre barn

Utbildning och yrke: Fil.mag. Medlem av styrelsen för boklaget f. S. Finl. 75-77, hred.f. Fågel Fenix 75-76, ordförande för Finlands svenska författarföreningen 98-.

Intressen: buddhistisk konst, Kalle Anka, gangstrar och privatdetektiver, film, mytologi

Författarens röst

Mannens bakhuvud krossades lätt. Äggskal mot betongmuren, skört. Skarpljudet släckte gnistani ögonen, babbleti munnen tyst. Med ens. Knycklade gurglande kroppen ledlöst: knäckt. Trasdocka ur G-händerna slappt: hasande. På avstånd i Tunneln hördes ljud: av fotsteg springande, hårda-röster flämtande: jakt. G-handsken förblev: finger-särad, stelt: öppnad. Lystrade kropp en stund, lyssnade: spänt. Hopkurad. Ljuden avtog, försvann: i en sido-Tunnel tydligt. Bort.

Thomas Wulff
ur "Trance Dance", 1980

Poesin är en ungdomsgenre, menar Thomas Wulff. Hans egen debut skedde följdriktigt år 1973 med en diktsamling, Månsten. Den togs emot som en ung diktargenerations eldiga manifest.

Thomas Wulff har gjort sig känd som en experimentell författare. Hans roman Trance Dance, som kom ut år 1980 och berättar historien om en framtida polisstat, har beskrivits som svårläst. En nydanande stil, med inslag av både poesi och prosa, hittar man också i Snapshots – mumlade mytologier, som kom samma år.

Under senare år har Thomas Wulff mest skrivit prosa och drama. Hans engagemang i den finlandssvenska litteraturen syns också i hans långvariga ordförandeskap för Finlands svenska författareförening.

Till författarens hobbyer hör bland annat buddhistisk konst. Samlarverksamheten har ibland kommit allmänheten till del, till exempel i Amos Anderson-museets utställning om asiatisk konst år 2001.

Text: Alexandra Berg och Maria Grundvall
Foto: Lena Malm för Söderströms förlag

Källor:
Kohonen, J och Rantala, R (red.): Suomalaisia kirjailijoita. Helsingfors, 2004
http://www.edu.fi/svenska/mlm/ml/forfattaren/thomas_wulff.html, 10.11.2006
http://www.amosanderson.fi/svenska/utst2001.html, 10.11.2006

Litterär produktion:

1973 Månsten
1974 Nattens fabler
1976 Hjärtats stråtrövare
1980 Trance Dance
1980 Snapshots – mumlade mytologier
1983 Utspelad i Ulan-Bator
1985 Kirurgens park- kineserier
1987 Det ondas tjusning - anteckningar om gangstermytologi och verklighet
1990 Helsinki-Romanka
1996 Pang, pang, du är död
2006 En hjälte för vår tid – fragment, incidenter och andra fantasier ur Ivarlassys liv

Skådespel: bl.a. Rockshow (1981, med Joakim Groth), Akvarium-akvaario-aquarium (med Juha Siltanen), Lilla teatern 1987; Elddopet (med Juha Siltanen), Svenska teatern 1989, librettot till tv-operan Hund


Logga in