Suomeksi

Wiio, Osmo A

Fakta

Född 4.2.1928 i Borgå

Familj: Hustru och två söner.

Studier och yrke: Student 1947, politices kandidat vid Helsingfors universitet 1954, licentiat i samhällsvetenskaper vid Tammerfors universitet 1966, doktor i samhällsvetenskaper vid Tammerfors universitet 1968. Arbetat bland annat som journalist och informatör. Grundade tidningen Tekniikan Maailma år 1952 men sålde den ett år senare. Riksdagsledamot 1975–1979, professor vid finska handelshögskolan i Helsingfors 1972–1977, professor i kommunikation vid Helsingfors universitet 1978–1991.

Kommunikation och misskommunikation

Emeritusprofessor Osmo A. Wiio är kanske främst känd för sina teser i kommunikationsvetenskap som han namngett Wiios lagar om kommunikation. Dessa lagar konstruerade Wiio under åren 1976–1978 och de publicerades i verket Wiion lait – ja vähän muidenkin (1978). I verket granskar Osmo A. Wiio problematiken med kommunikation och speciellt varför kommunikation ofta misstolkas eller inte når fram. Wiios lagar kan ses som rätt pessimistiska. Enligt honom själv är lagarna dock konstruerade för att fungera som en lärdom åt journalister i betydelsen av att kunna söka information och skriva utgående från det istället för att publicera egna antaganden som fakta.

Osmo A. Wiio har studerat bland annat textförståelse, organisationer och deras interna kommunikation samt allmän kommunikationsteori. Han har publicerat ett flertal böcker, ett stort antal vetenskapliga artiklar samt radio- och televisionsprogram. År 1970 tilldelades han statens pris för informationsspridning, år 1974 fick han International Communication Associations pris för forskningspaket i organisationskommunikation med medföljande Fellow-grad och år 2000 tilldelades han Nokia-priset.

Text: Riikka Sissala
Foto: Författarens eget.

Källor:
Ekberg et.al. (red.) Uppslagsverket Finland, band 5, Schildts förlag, 2007
http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/hx5000.sh?{hnro}=910205&{kieli}=su&{haku}=kaikki
http://blogs.helsinki.fi/wiio-80/

Publicerade verk:


1949 Harrastelijan radiokirja (Wiio, Osmo A. & Somerikko, Unto V.)
1958 Uusi radiokirja (Wiio, Osmo A. & Somerikko, Unto V.)
1958 Lascaux'n luolat (nuortenkirja)
1963 Nuorten radiokirja (Wiio, Osmo A. & Somerikko, Unto V.)
1968 Readability, comprehension and readership (diss.)
1968 Ymmärretäänkö sanomasi?
1970 Yritysdemokratia ja muuttuva organisaatio
1971 Yleisö ja Yleisradio
1972 Valinnan yhteiskunta (Wiio, Osmo A. & Allardt, Erik & Waris)
1978 Contingencies of organizational communication
1978 Wiion lait - ja vähän muidenkin
1979 Information strategies (Wiio, Goldhaber, Dennis & Richetto) 
1984 Tietotekniikka 1990-luvulla (Wiio, Osmo A., Mårtenson Gunnulf & Otala Matti)
1984 Viestinnän perusteet
1990 Cyranon nenä : pakinoita tieteen maailmasta
1992 Viestinnän tutkimussuuntia
1993 Terveysviestinnän opas (Wiio, Osmo A. & Puska Pekka)
1994 Johdatus viestintään
1994 TV: guilty or not guilty? : television and violence
2000 Viestinnän tietotekniikkaa ja esitysviestintää
2002 Huominen on tänään
2009 Viestintä yleensä epäonnistuu – paitsi sattumalta: Wiion lait viestinnästä ja tulevaisuudestaLogga in