Suomeksi

Grandell, Åke

Fakta

Född 18.3.1938 i Lovisa

Bor för tillfället i Grankulla

Studier & yrke:
Student från Lovisa svenska samlyceum år 1957. Hum. kand. år 1964 från Åbo Akademi. Efter att Åke Grandell arbetat en kort tid som lärare i engelska (1965–1966), fick han anställning som underhållningsredaktör vid Rundradions svenska avdelning från och med år 1967. Åke Grandell stannade där till sin pensionering år 2001. Efter pensioneringen har han fortsatt arbeta som freelancer för Yle.   

Författarens röst

Förbön

Snacka inte så förbannat.
Gör nåt!
Skotta grannens uppfart.
Ge blod.
Skänk biblioteket en bok.

Lyssna
förbi den skrämda tystnaden!
Gör nåt
- för en gångs skull!
Och håll käft!!

Åke Grandell, Smått, 2010.
Musikkännaren och lyrikern

Åke Grandell är främst känd som radioreporter för diverse musikprogram. Hans specialintressen inom musik är jazz och finlandssvensk folkmusik och han är även känd för att ha skrivit olika vis- och sångtexter. Därtill har Grandell verkat som skivproducent. Åke Grandell har dessutom profilerat sig som en aktiv person inom den finlandssvenska musikscenen, speciellt genom föreningen Tondiktarna vars ursprungsmedlem och mångårig ordförande han var.

Åke Grandell började skriva poesi omkring år 1952 och fortsätter med det än idag. Han debuterade år 1993 med diktsamlingen Vindhänder och har gett ut tre diktsamlingar sedan dess. Grandell säger att han inte har direkta förebilder bland lyriker men till hans favoriter hör bland annat Gustaf Fröding, Erik Axel Karlfeldt och Nils Ferlin.

Text: Riikka Sissala
Foto: Grankulla stadsbibliotek

Källor:
Ekberg et.al. (red.), Uppslagsverket Finland, band 2, Schildts, 2007
http://www.elvisry.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=689%3Aake-grandell-4-2010&catid=137&Itemid=36

Publicerad litteratur:


1993 Vindhänder
1998 Bäckalopp
2007 ±0
2010 Smått


Logga in