Suomeksi

Rossilahti, Riitta

Fakta

Född 1930

Bott i Grankulla sedan år 1985

Studier och yrke: Filosofie magister. Arbetat som lektor i engelska.

Familj: Änka  

Haikukonstnären Rossilahti

Riitta Rossilahti debuterade år 2003 med sin första samling av haikudikter Kivi virrassa: haikuja ja tankoja. Två år senare publicerade Rossilahti en engelskspråkig översättning av samma verk. I förordet till sitt verk konstaterar Rossilahti att hon redan länge fascinerats av haikudiktning och att hon redan på 1960-talet skrev dikter i haikuformat i sin dagbok. Då Rossilahti skriver på finska följer hon de traditionella reglerna för japansk haiku och tanka (haiku: tre rader med stavelserna 5/7/5 och tanka: fem rader med stavelserna 5/7/5/7/7). I engelskspråkig haikudiktning har stavelsereglerna redan länge tolkats mindre strikt, vilket även Rossilahti gör.

År 2009 publicerade Rossilahti sitt senaste haikuverk, Vihreä viittani. My Green Cape. I förordet till denna bok öppnar Rossilahti filosofin bakom haikudiktning. Rossilahti påpekar att det väsentliga med haiku inte är att dikterna har exakt rätt antal stavelser utan att dikten förmedlar den speciella anda som är karaktäristisk för haiku. Vad denna anda består av är svårt att definiera. Rossilahti konstaterar att två japanska begrepp wabi (enkelhet) och sabi (ensamhet och fundersamhet) definierar den estetiska värdegrunden för haiku. Därtill är det önskvärt att åstadkomma ett slags djup i dikten, yugen (mysterium). Dessa beståndsdelar är önskvärda i haikudiktning.

Att skriva haiku

Sin egen skapelseprocess beskriver Rossilahti som väldigt situationsbunden. Då en haiku skapas är platsen och stundens stämning definierande och viktiga för Rossilahti. Hon påpekar att en god haikustund har en slags lekfullhet och oskuldsfullhet. Årstider och naturen är ett typiskt tema för haikudikter och likaså är naturen den viktigaste inspirationskällan för Rossilahti. Gallträskmiljön har inspirerat Rossilahti till flera haikuer, liksom stränderna vid Pielisjoki i Joensuu.   

Text: Riikka Sissala
Bild: Författarens egen.

Källor:
Kivi virrassa: haikuja ja tankoja = A stone in a river: haiku and tanka poems, 2005
Vihreä viittani: haikuja ja tankoja = My green cape: haiku and tanka poems, 2009
http://pkkirjailijat.jns.fi/show.cgi?id=280

Publicerade verk:

2003 Kivi virrassa: haikuja ja tankoja
2005 Kivi virrassa: haikuja ja tankoja = A stone in a river: haiku and tanka poems
2009 Vihreä viittani: haikuja ja tankoja = My green cape: haiku and tanka poems
Logga in