Suomeksi

Björkvall, Per

Fakta

Född 25.8.1920

Död 2007

Uppvuxen i Dragsfjärd/Dalsbruk. Flyttade till Grankulla år 1964 och bor ännu kvar.

Familj: hustrun Else-Maj och två döttrar

Yrke: arkitekt

Författarens röst

Vi hugger upp den nya gränsen, som skall vara tio meter bred. Vi hugger fem meter bredd och ryssarna sina fem meter. Ryssarna övervakas av officerare i snygga uniformer. En rysk överstelöjtnant på inspektion bjöd tobak åt finnarna. Det uppstod småningom tävling om vems andel som skred fortare fram. Vår grupp slät som om det gällde livet. Ansiktena var randiga av smuts och svett. Vi vann 200 m över grannarna och fick beröm av regementskommendören. Dessutom 11 mk till i dagslön.

Per Björkvall
ur "Båtmössan. Krigsminnen 1940-44", 1987

Efter att ha tjänstgjort i armén åren 1940-44 (slutlig militärgrad: premiärlöjtnant) studerade Per Björkvall till arkitekt och blev färdig år 1951. Han arbetade som stadsarkitekt i Villmanstrand fram till år 1957 då han grundade en egen arkitektbyrå.

I Grankulla finns omkring 30 hus, främst bostadshus, som Per Björkvall ritat och planerat. Ett exempel på det är f.d. stadsdirektör Åke Almarks villa.

Per Björkvall räknar skrivande som ett av sina fritidsintressen, vilket har resulterat i ett flertal böcker. Till hobbyerna hör också akvarellmålning.

Text: Alexandra Berg och Maria Grundvall
Bild: författarens egen

Litterär produktion:

1987 Båtmössan - krigsminnen
1987 Dödskallefjäriln - barndomsminnen
1988 Julbockens bröllop – en berättelse från Korvatunturi
1990 Taklagsöl – arkitektminnen
1992 Jerisrova – om Lappland
1995 Jorden runt – reseminnen
1997 Svarta boken – anteckningar
Per Björkvall har också skrivit 10-års och 20-års historiken för Kauniainen-Grankulla Rotaryklubb där han är en av chartermedlemmarna.


Logga in