Suomeksi

Colliander, Tito

Fakta

Född år 1904 i S:t Petersburg

Död år 1989 i Helsingfors

Var bosatt i Grankulla i slutet av 30-talet.

Studier och yrke: Konststudier i Helsingfors (Ateneum) 1922-24. Teckningslärare i Borgå svenska flickskola 1924-28. Teologisk examen vid ortodoxa prästseminariet i Helsingfors 1953. Lärare i grekisk-ortodox kristendom vid svenska läroverket i Helsingfors 1950-69. Bildkonstnär.

Författarens röst

Han sprang blint, rakt framåt - mot väster, mot väster, jag måste hålla mig mot väster... och han visste att hans lokalsinne var gott. Han kom till diken och nya gärden, han hoppade över dem och sprang vidare, och fortfarande doldes allt omkring honom av den grå regnmassan. Kläderna smetade fast vid kroppen, benen var tunga.
Men inom honom slog det ut en vild, en hänryckande känsla av glädje, och när åskknallarna smällde, sprängde den fram som i en explosion. Det var en glädje som ville bryta ut i skrik och rop, i svängande armar och våldsamma språng, men endast några gutturala ljud pressades fram ur hans strupe. Allt djupare framåtböjd, med regnet piskade omkring sig, sprang han, och han kände ingenting annat än denna svindlande glädje.

Tito Colliander
ur "Korståget", 1937

En religiös livssyn

I Tito Collianders författarskap hittar man en religiös livssyn som har sitt ursprung i hans ryska barndomsmiljö. I Ryssland stiftade han bekantskap med den grekisk-ortodoxa kyrkan och religionen. Det som gör Collianders berättarkonst speciell är den klassiskt ryska mänskligheten som genomsyrar den och som totalt skiljer sig från de skeptiska tongångar som rådde i det samtida Finland. Han fokuserar inte enbart på porträtt och miljöbeskrivningar utan beskriver också människornas situationer.

Colliander grubblar allt som oftast över lidandets problem, över människans skuld till andras lidanden och över försoningstanken. Språket i Collianders böcker är inte särskilt märkvärdigt. Ibland är det hackigt och kan låta vardagligt, men det behöver inte nödvändigtvis ses som en brist. Tito Colliander har skrivit romaner, noveller och lyrik men också historiska verk. Många av hans böcker är självbiografiska.

Ingen utbildning

Tito Colliander kom till Finland med sina syskon då han var fjorton år gammal. De flydde undan revolution och krig i Petrograd. Föräldrarna kom efter ett år senare. Någon egentlig utbildning fick Colliander aldrig eftersom han måste avbryta sin skolgång p.g.a. en knäskada men under en kort tid studerade han vid Konstakademin i Helsingfors.

Vilda fester

Tito Colliander kom aldrig att känna sig riktigt hemma i det småborgerliga finlandssvenska kretsarna och efter att föräldrarna avlidit lämnade han Finland och bodde i Paris, Marseille och Alger. Han levde ett vilt liv med mycket alkohol. Då han återvände till Finland fortsatte han med sitt bohemiska leverne, men när han senare träffade sin blivande fru Ina Behresen lugnade han ner sig. Hon var också konstnär och flykting från Ryssland. Det var tack vare henne som han stadgade sig och debuterade som författare på riktigt.

Text: Alexandra Berg
Foto: Svenska litteratursällskapet

Källor:
Finlands svenska litteraturhistoria II, uppslagsdelen. Red. Michel Ekman, Helsingfors 2000
Warburton, Thomas: Åttio är finlandssvensk litteratur. Jakobstad 1984
http://www.svd.se/dynamiskt/kultur/did_7633163.asp%2010.7(10.7.2006)

Verk skrivna av Tito Colliander:

1930 En vandrare [prosa]
1931 Småstad [noveller]
1932 Huset, där det dracks [roman]
1933 Bojorna [roman]
1934 Några glimtar från Tyskland. Några anteckningar
1935 Taina [roman]
1936 Ljuset [noveller]
1937 Korståget [roman]
1939 Förbarma dig [roman]
1940 Dagen är [lyrik]
1942 Grottan [roman]
1942 Ilja Repin. En konstnär från Ukraina [biografi]
1943 Den femte juli. J. Z. Duncker och Savolaxbrigaden [historia]
1944 Två timmar och andra noveller
1945 Vart tog det lilla livet vägen [dramatik]
1945 Bliv till [roman]
1946 Träsnittet [lyrik]
1946 Ilja Repins ungdomsår [historia]
1947 Riskmomentet [historia]
1948 Sallinen [biografi]
1949 I åratal. Noveller
1951 Grekisk-ortodox tro och livssyn
1952 Asketernas väg
1954 Farled 1936-1953 [essäer]
1956 Fönster. Noveller i urval 1932-1955
1957 Glädjes möte. [prosa]
1958 Nu och alltid. Studier i ortodox kristendom
1959 Vi som är kvar [prosa]
1960 Med öppna händer [noveller]
1961 På en trappa. Dikter 1941-1961
1964 Bevarat [memoarer]
1965 Gripen [memoarer]
1967 Vidare [memoarer]
1968 Givet [memoarer]
1969 Vaka [memoarer]
1971 Nära [memoarer]
1973 Måltid [memoarer]
1974 Nya Valamo (fotografier av Pentti Hietanen)
1977 Motiv [prosa]
1979 Början [memoarer]
1981 Blick. Ett urval uppsatser och föredrag om religion
1981 Sju sagor

Böcker i bibban


Logga in